Op dit moment geen plek

Wij bieden 24 uurs-zorg in een gezinsomgeving met twee vaste professionele opvoeders. In ons gezinshuis is ruimte voor langdurige opvang.

Het gezinshuis heeft 5 beschikbare plaatsen voor kinderen tussen de 4-18 jaar.

Op dit moment heeft ons gezinshuis geen vrije plek beschikbaar.

Wilt u op de hoogte gehouden worden als er op korte termijn een plek beschikbaar komt? Laat uw gegevens dan achter via het formulier op deze pagina.

Plaatsingsprocedure

Bij een plaatsing wordt er samen met de gedragswetenschapper een hulpverleningsplan opgesteld. Voorafgaand aan de plaatsing worden zo duidelijk mogelijke afspraken gemaakt en doelen gesteld die ook in het hulpverleningsplan terug te vinden zijn.

Een plaatsing begint met een periode van stabilisatie (ong. 3 maanden), waarna er wordt geƫvalueerd en indien nodig de doelen worden bijgesteld. We streven ernaar om minimaal 1 keer per jaar een behandelbespreking met alle betrokkenen te organiseren.

Aan de hand van een voortgangsrapportage zal de ontwikkeling en het perspectief van het kind besproken worden. Middels periodieke rapportages worden de gezaghebbenden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de jongere.

Voor de behandeling wordt per maand gemiddeld 2-3 uur een gedragswetenschapper ingezet. Indien nodig wordt de behandeling ondersteund door externe hulpverlening via bv. de GGZ.

Dagbesteding zal voor een groot deel bestaan uit het volgen van de lessen op school. Voor zover het past in de planning van de bezoekregelingen, therapie, etc., is er ook de mogelijkheid om deel te nemen aan (sport)activiteiten in de buurt.

Ook hier geldt dat het voor een kind dan wel mogelijk moet zijn om zelfstandig deze (soms ingewikkelde) sociale situatie op bv. een sportvereniging aan te kunnen. We zullen ook regelmatig activiteiten ondernemen met de kinderen, soms met z’n allen, maar soms ook individueel, net zoals dat in een “gewoon” gezin gaat.