Steuntje in de rug

Het draaiend houden van een gezinshuis is niet goedkoop. Wij stellen uw donatie dan ook erg op prijs.

De bijdrages die wij ontvangen gebruiken we bijvoorbeeld voor:
– Sport- en spelmateriaal
– Materialen voor creatieve therapie
– Instrumentarium voor muziektherapie

Wilt u een bijdrage leveren voor een mooiere en fijnere omgeving voor onze gezinshuiskinderen? Gebruik dan het donatieformulier op deze pagina. We zijn u erg dankbaar!

Naam

E-mailadres

Bedrag €*